Valmistamme tilaustyönä tuotteita leikkaamalla, jyrsimällä ja kaivertamalla 

Valmistamme tilaustyönä tuotteita leikkaamalla, jyrsimällä ja kaivertamalla 

Val­mis­tamme asiak­kail­lemme tilaus­työnä eri­laisia tuot­teita muun muassa mai­nonnan ja myy­mä­läe­sil­le­panon tar­peisiin. Työs­tämme eri mate­ri­aaleja muotoon leik­kaa­malla, kai­ver­ta­malla, jyr­si­mällä ja koneistamalla.

Toteu­tamme ideat aja­tuksen tasolta val­miiksi tuot­teeksi. Lisäksi tar­joamme suun­nit­telua ja muo­toilua, jotka vii­meis­te­levät tuotteet laadun. Myymme myös muo­vi­levyjä neliö­hin­nalla – muotoon lei­kattuna tai ilman.

Esimerkkituotteittamme

 • Esi­merk­ki­tuot­tei­tamme:
 • 3D-mai­nos­tekstit ja logot ajoneuvoihin
 • Rekvi­siitat
 • Kuva­kai­ver­rukset
 • Raken­ta­jille esim. Keittiön välitilat
 • Muo­toillut työtasot
 • Irto­kir­jaimet mainontaan
 • Led-mai­nokset
 • Myy­mälän esillepanotuotteet
 • Valaistut mai­nokset
 • Muo­toillut ja kai­ver­retut koro­na­suojat myymälöihin.
 • Laipat, poly­kar­bo­naatti-ikkunat, pohjapanssarit

….. Ja paljon muuta.

Mitä materiaaleja työstämme?

Tässä osa niistä

 • Kevyt­me­tallit esim. alu­miini ja messinki
 • Akryylit PMMA kirkkaat, väril­liset, opaalit. XT ja GS. Myös kovapintaiset.
 • Poly­kar­bo­naatti PC myös kovapinnoitteiset
 • Polyesteri
 • Polys­ty­reeni PS
 • ABS muovit
 • Poly­teeni PE-HD
 • PVC poly­vi­nyy­likloridi
 • Viscom
 • Kevyt­levyt foam-x ja smart-x
 • Alu­mii­ni­ker­ros­levyt
 • Poly­pro­peeni PP
 • Puu MDF, vanerit, lii­mapuu, raakapuu
 • Kai­ver­rus­levyt väril­liset, metal­liset, camokuviot
 • Nahat aidot ja keinonahat
 • Hii­li­kui­tu­levyt